یــک وقتی...
بدفهمی ها..
ازارم میداد!
ناراحت میشدم از قضاوت ها...
کج فهمی ها..
سوتفاهم ها..
همه اش میترسیدم که ادم ها بد بفهمندمرا
اشتباه قضاوتم کنند..
وقت زیادی صرف میکردم برای توضیح دادن خودم..
رفع سوتفاهم ...
که..
ثابت کنم من ان چیزی که فکر میکنند نیستم..
اشتباه قضاوتم کرده اند...
حالا اما..
موضع ام سکوت است در برابر ادم ها ونگاه هایشان...
سکوت وسکوت وسکوت...
تازگی ها در برابر بی مهری ادم ها هیچ نمیگویم!
انگار لال شده باشم...شاید هم کور وکر..
که نه میبینم
نه میشنوم..
دیگر..
نه حوصله توضیح دادن دارم..
نه توانایی اش را..
میدانی جان دل...
من مسئول طرز فکر ادمها نیستم..
بگذار هرچه خواستند بگویند وبرداشت کنند!
بی خیال...
من در لاک خودم ارام وبی دغدغه زندگی خواهم کرد!

/ 6 نظر / 47 بازدید
تیام

منیرو سلام منهم مدتیست که به این نتیجه رسیدم..ازخداپنهان نیست از شما هم چه پنهان ازجنگیدن خسته شدم وترجیح میدم سکوت کنم یا رابطه رو کات کنم

تیام

منیرو سلام منهم مدتیست که به این نتیجه رسیدم..ازخداپنهان نیست از شما هم چه پنهان ازجنگیدن خسته شدم وترجیح میدم سکوت کنم یا رابطه رو کات کنم

محمدالف

درود بر منیروی مهربوووون! تو خودت باش ماه باش و نور بیفشان بگذار بعضی ها عو عو کنند! مه فشاند نور و سگ عو عو کند هر کسی بر فطرت خود می تند[گل]

دلارام

کاش از اولش به این نتیجه میرسیدیم خودم را بیشتر میگویم خسته ام

kiwi/bita

منيروى عزيزم، نه لال شده اى و نه كور و كر! فقط پخته ترشده اى... [بغل]