دویست وده

یکی هم همین مایلی کهن ودایی که مثه تام وجری ند .جنگشون مثه ایام العربه دوره جاهلیته عربستانه بیخود وکشدار وبی معنی فقط باید همدیگه رو محکوم کنن .اگر ازشون بپرسی علی ومحمد سر چی دعوا می کنین هردوشون نمی دونن .

/ 0 نظر / 27 بازدید