صد وشصت وچهار :برگ چغندر

 

وقتی می ره وبچه ها وحشتزده منو نگاه می کنن منم دست وپامو گم می کنم وهی می گم چکار کنیم ؟حالا چکار کنیم ؟حالا بعد از اینکه کلی دور خودم چرخیدم وگیج زدمو سرمو خاروندم موهامو پریشون کردم دوتا بازوهامو فشار دادم ،یه دفعه ایستادم رو به دوتا بچه ومنیرو ی خل وچل درون گفتم چتونه ؟مگه من چغندرم اینجا ؟من هستم .

/ 0 نظر / 26 بازدید