صدوهفتاد وشش

یادمه یه بار با دانش اموز سال دوم انسانی م دعوام شد .دعوا بالا گرفت ویکی اون گفت ده تا من

نشستم سرجام .بعد رفتم بالا سرش کتابش رو ازش گرفتم نوشته بود

به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد .تقدیم به خانم منیرو غریب زاده ده کوره ایی .

الان زنگ زد بهم .دوستای خوبی شدیم .

/ 0 نظر / 25 بازدید