دویست وچهارده

مثل سورنا  که به کراسوس سردار رومی گفت :اگر در دست من مویی بروید سلوکیه را خواهی دید ،به خواهرام گفتم :اگر در کف دستم مویی بروید  توی کیف من را هم خواهید دید .

/ 0 نظر / 27 بازدید