یاد همه عزیزانی که مردند ودیگه کنارمون نیستند ویاد همه دوستانی که پارسال داشتیمو دیگه نداریم به خیر .

سهم ما از ادمهای دوروبرمون گاهی فقط خاطراتشون وان شالله یه یادش به خیره .

یادهمه عزیزان از دست رفته مون در این روزهای آخر سال به خیر و روحشون شاد .

/ 3 نظر / 48 بازدید
محمدالف

حالا کو تا عید مرده ها ! ما روز آخر را سال عید مرده هامون میگیریم زندگی را بچسب از دستت در نره![لبخند]

تیام

همه درپناه رحمت خدا[گل]

.آزی.

اوه منیرو منم زنده ی از دست داده زیاد دارم. دردش بیشتر از درد مرده های از دست رفته ست. روحشون شاد و یادشون گرامی