دویست

می خواستم بگم بچه تبلت وکامپیوتر وگوشی مدل بالا وپلی استیشن نمی خواد بچه پدر ومادر وخونه امن می خواد .من موافق نیستم که بگن پس پدر ومادر چی وخواسته هاشون .اگر می خواستن به این چیزا فکر کنن نباید بچه دار می شدن .

دیروز تموم زنگ قران وهنر وهدیه یکی از پسرا سرش پایین بود وناراحت بود .مادرش اومد توی دفتر وشکایتشو می کرد :

براش همه چیز مهیا کردیم تبلت ووو بگو اخه چته درس نمی خونی ؟بگو مگه چی کم داری ؟

خب تو رو کم داره مادر محترم .تو که داری جدا میشی ومی ری دنبال زندگیت .تو وپدرش که باهم جنگ دارین وهر دوتون انگار که مسایقه باشه می خواین سرپرستی این بچه رو بندازین گردن هم وبرای اثبات دوست داشتنتون هی براش وسایل گرون می خرین .این بچه شما رو می خواد .

همه اینها تو دلم بود .کاره ایی نیستم تو مدرسه ونباید دخالت کنم .ولی دلم می خواست معاونا اینا رو بگن به مادره

/ 6 نظر / 26 بازدید
تیام

سلام منیرو منهم زمانی که شاغل بودم زیاد بااین جور خونواده هاروبرو میشدم. اوایل خیلی حرص میخوردم ، ولی بعدها فهمیدم که نباید با بیشترشون کل کل کنم چون از نظر خودشون یه پا کارشناس بودند[گل]

محمدالف

منیر نگو که هنوز دلم خووونه از چهره های رنگ پریده چشمهای خیس نگاههای پراز پرسش مبهم شکم های گرسنه و بغض فرو خورده ی پسرکانی که تازه پا به سن بلوغ جسمی گذاشته بودند اما نه در خانه آسایش ونه مدرسه پناهگاهی برایشان یافت نمی شد بناچار به دود از هر نوعی و حتی کارهای دیگه متوسل می شدند چیزی شبیه ماتیلده! همین سال ]خر خدمتم پسره به جرم سیگار کشی چنان از پدرش کتک خورد که صبح فرداش جنازه ی آویزانش را در گوشه ی خونشون یافتند! هی روز گار........

آقای واو

اوه چقدر تند تند می نویسی شما.. گاهی فکر میکنم حرف زدنتونم باهاس عین نوشتنتون تند تند باشه[متفکر]

آبینه

چقدردیدن ای صحنه هااون هم ازبچه هابه لحاظ عاطفی درگیرت می کنه!

کیوان

سلام چرا کاره ای نباشی خاله؟ معلمی همین کافیه دیگه

کیوان

سلام چرا کاره ای نباشی خاله؟ معلمی همین کافیه دیگه