دویست وبیست ودو

امروز مهربانترین مامان دنیا شدم با یه ظرف پر از سیب زمینی وسس گوجه  برای نهاروکیک وچای برای صبحانه .

جایزه م هم دوتا بوس بود واعطای لقب .

الان ساعت یک وپنج دقیقه  بعد از ظهر به وقت اینجا

/ 1 نظر / 25 بازدید
تیام

[گل][قلب]