میگم چقدر دوست داشتم تو دهه چهل زندگی می کردم .

خواهر اولیم میگه تو الانم تو دهه چهلی .نه که زندگیت خیلی به روزه !

راست میگه .

/ 3 نظر / 54 بازدید
محمدالف

هرچه رفت از عمر یاد از آن به نیکی میکنند چهره ی امروز در آیینه ی فردا خوش است!( صائب اصفهانی اصلا" تبریزی)

تیام

[گل]