دویست وشصت ونه

از دروازه کازرون تا پارامونت پیاده اومدیم با خواهر اولیم .مثه بچه ها گولم می زد .می گفت یه چار راه دیگه مونده .یه خیابون دیگه .همین جور می رفتیمو می رفتیم .آستون وشاهچراغ وهمه خونه های قدیمی .قبرستان شازده قاسم .

دورتا دور شاهچراغ رو خراب کردن تا دوتا حرم رو بهم وصل کنن .خونه قدیمی وتاریخی .به جاش پاساژدارن می سازن .یه درخت اکالیپتوسه بزرگ با تنه خیلی بزرگ هم بود که اون رو دست نزدن نزدیک مسجد جامع عتیق .

توریستها ایستاده بودن منتظر چادر تا بپوشنو برن حرم .

از کوچه باغی ها عکس می گیرم .خیلی قشنگن .حیف که دارن خرابشون می کنن .حیف

/ 1 نظر / 136 بازدید
اميد

واقعا اين همه راه رو پياده اومديد؟ مگه ميشه آخه