دویست وشصت وچهار

مامانه زنگ زده میگه میشه با پسرم صحبت کنم ؟میگم خانم ببخشید بچه کلاسه وپای تلفن اوردنش ممنوعه .میگم پیغام دارین بهش بدم .

میگه بیزحمت ازش بپرسین کفش مامان جونشو کجا گذاشته ؟اخه دوست داره پیشمون بمونه اینه که کفششو قایم کرده .

غش کردم از خنده .رفتم به معلمش گفتم .چلوندش .از بس خوشمزه ن این کلاس اولیها

/ 6 نظر / 49 بازدید
نورا

عالي بود [خنده]

محمدالف

معلم ابتدایی بودن هم عالمی داره ها ! کار با این بچه ها آبتنی کردن در حوضچه ی اکنون است[لبخند]

آفرين

[بغل][قلب][ماچ]

سپیده

واقعا...خوردنی هستن

محمدالف

سلام تازه چه خبر؟ پرشن ریخته به هم؟

بانو سرن

عزیز دلم. ما هم این کار را می کردیم تو بچگی[رویا]