صدونود وسه

دنیا متوقف شده بود در حالت شاواسانا و وقتی مربی گفت :بزارید بدنتون تسلیم زمین شه .ولی یه دفعه بوی دانهیل قرمز پیچید توی دماغم، چشمام باز شد ودوباره دنیای واقعی وحرکت وحرکت و

/ 6 نظر / 23 بازدید
تیام

[قلب]

ونوس

ورزش میری؟ دانهیل خوشبویه؟ چرا اونوخت چشات باز شد؟

ونوس

ولی باید به مدیر گزارش کارهاتونو بدین.. بعضیا باید بهشون حالی کنی

مری69

مرموز می نویسید این که گفتید یعنی چه؟!

ونوس

میگم منیرو جان. منم ونوسم ولی مامان مخمل........... ما ونوسها رو با هم قاطی نکنی

سارا

هوممممممم. دانهيل......