صدوهفتاد ویک

یه جوری نشسته ووالی وال رو تفسیر می کنه انگار مربی والی وال بوده یا خود سعید معروفه یا اصلا خود ولاسکو وکارخانه ست وکواچ یه جوری نظر می ده رو صحنه های ویدیو چک انگار مانیتور گذاشتن جلوش همین حالا تو اینچئون منتظر نظر کارشناسی اینن !می گم تو سکوت نگاه کنین نظر ندین می گه نمی شه مزه ش به حرف زدنه والی وال دیدنش با حرف زدن کیف می ده

/ 5 نظر / 27 بازدید

نظرات چرا تایید نمیشه اونوقت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بیتا

من وقت فیلم دیدن اگه کسی حرف بزنه خودی باشه قشنگ تذکر میدم غیرخودی باشه کلا پمیشم میرم دنبال یه کار دیگه...

دزيره

خوب اينو راست گفته ...[نیشخند]

رها

والی وال ! یک کلمه اصیلللللللللل شیرازی :)))) ای خدا اینقده خندیدم که نگو منیرو :)) مامان بزرگم خدا بیامرز هم می گفت والی وال:))