دویست وسی وهشت

بعد از اینکه گفتن امشب رو می خوایم خونه شما باشیم دویدم بالا و خونه رو مرتب کردم .دوباره استرس واضزراب وجودم رو گرفته بود .چنگ زدم توی شکمم .دردپیچید توی شکمم نشستم به حالت ویراسان بعد بلند شدم وگفتم کسی که ساعت هشت خودشو دعوت می کنه نباید توقع زیادی داشته باشه .

با هرچی که توی فریزر ویخچال بود شام درست کردم .همسر از پایین برگ خشک اورد ودخترم شمعها .میز کوچکی گذاشتیم وحافظ وانار وشمع واجیل ویلدا

در زدن چشمهام چهارتا شد .دوتا مهمون رودربایستی دار هم برداشته بودن باخودشون اورده بودن .بازهم درد پیچید توی شکمم .خودم رو جمع کردم وتا یک شب پذیرایی کردم .صبح خرد وخمیر وداغون رفتم مدرسه .صدای یکیشون تو گوشم بود که می گفت حالا این اجیل که مدرسه بهتون داده می دی ما بخوریم حلاله ؟ومن  که هی قسم می خوردم من درجریانم پول بچه ها نیست پول فروش...

واونها که می خندیدن ومیگفتن فردا رو سر کی خراب بشیم ؟

/ 7 نظر / 40 بازدید

سلام دستانتان پر توان. میشه لطف کنین و معنای اسمتون منیرو را بفرمایین ممنونم. امروز یکی از دانش آموزام پرسید و من نمی دونستم.

تیام

ای بدم میاد ازمهمانی که باهاش رودروایستی داشته باشم وبعد دراخرین لحظه اعلام نزول اجلال بفرمایند....به خصوص اون موقعها که صبح هم باید میرفتم سرکار......[قلب]

رها

دلم میخواد در یک اقدام انسانی یا حتی غیر انسانی تمام آدم های بی ملاحظه ی دنیا رو بگیرم بندازم تو دریا :))

آرام( يه مامان از ...)

حالم بد مى شه از مهمونهاى خودخوانده اى كه استرس مى ريزن تو جون صاحبخونه و نمى فهمن كه اين بيچاره ها صبح كار و مدرسه دارن! زيادى خوشن بعضيا!!

دلارام

چه تجربه مشترکی داشتیم تو این چند روزه

بولوت

منیرو اینا یه گروه خاص از فامیلاتون هستن؟ یا کل فامیلاتون اینجورین؟ بعد اگه گروه خاصی هستن واقعن کسی تا حالا برخورد در شانشون باهاشون نکرده که حساب کار دستشون بیاد؟ برخورد در شان شده به خودشون نگرفتن یا چی؟ والا اعصاب دارین شما. من خواهرمم اینجوری باشه به کل قطع رابطه میکنم باهاش. چه برسه فک و فامیل دورتر!