دویست وپانزده

شقیق بلخى مى گوید ابراهیم ادهم از من پرسید زندگى خود را بر چه پایه اى بنا نهاده اى . گفتم اگر روزیم رسید مى خورم ، اگر نرسید شکیبا هستم .
گفت این کار مهمى نیست سگهاى بلخ هم همین طورند. پرسیدم تو چه مى کنى ؟
گفت اگر روزى به من داد دیگران را بر خود مقدم مى دارم و اگر نداد شکر مى کنم .

/ 0 نظر / 24 بازدید