دویست وشصت وهشت

با سردرد شدید اومدم خونه .فشارم پایین بود لابد .اخه من همیشه فشارم پایینه .فشار پایین رو نشونه جوونی می دونم .فشارم رو گرفتم .16 بود .

پیر شدم ؟فشار بالا ؟

دوباره گرفتم تغییری نکرد .همون شماره بود .

/ 0 نظر / 115 بازدید